Месец: януари 2019

  АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ Протокол комисия конкурс ДОД /английски език/. Заповед избор ДОД. Обява за конкурс по документи за допълнителни образователни дейности За възстановяване приема на деца Доставка на ДФ“Земеделие“ за ДГ № […]