Адрес

град София,
Район, „Възраждане“,
или ул. „Позитано“ №125

Телефон и Email

+359 (2) 822 32 19,
info-2204940@edu.mon.bg