Сутрешна дейност

  • Прием на децата
  • Занимания по интереси
  • Сутрешно раздвижване
  • Подготовка за закуска, измиване на ръцете