Група „Мечтатели“

Относно Група "Мечтатели"

Възраст: 5-6 Години
Активности: Български език, околен свят, математика, изобразително изкуство, музика и физическа култура.
Прием: 24
Допълнителни курсове: Всички дейности, които се предлагат за ДГ № 120
Персонал: Севдалина Копривчина , Цветанка Димитрова; Помощник – възпитател Антоанета Димитрова
little-girl.png

ОСОБЕНОСТИ

Множество изследвания доказват, че децата, които посещават качествени детски заведения са по-склонни да се образоват добре и да се самоусъвършенстват повече като възрастни. Изследователите смятат, че детската градина учи умения като търпение и постоянство и че ранното изучаването на тези умения допринася за по-късно успех като възрастен.

Time Split

Забавление
Учене
Игри
Креативност

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
10.00
Околен свят
10.00
10.30
БЕЛ
10.00
10.30
Околен свят
10.00
10.30
БЕЛ
10.00
10.30
БЕЛ
10.00
10.30
10.30
Физическа култура
10.30
11.00
Математика
10.30
11.00
Музика
10.30
11.00
Математика
10.30
11.00
Околен свят
10.30
11.00
11.00
Изобразително изкуство
11.00
11.30
Изобразително изкуство
11.00
11.30
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
Музика
15.30
16.00
Конструиране и технологии
15.30
16.00
Физическа култура
15.30
16.00
Конструиране и технологии
15.30
16.00
Физическа култура
15.30
16.00

Понеделник

 • Околен свят
  10.00 - 10.30
 • Физическа култура
  10.30 - 11.00
 • Изобразително изкуство
  11.00 - 11.30
 • Следобеден сън
  13.00 - 15.00
 • Музика
  15.30 - 16.00

Вторник

 • БЕЛ
  10.00 - 10.30
 • Математика
  10.30 - 11.00
 • Следобеден сън
  13.00 - 15.00
 • Конструиране и технологии
  15.30 - 16.00

Сряда

 • Околен свят
  10.00 - 10.30
 • Музика
  10.30 - 11.00
 • Следобеден сън
  13.00 - 15.00
 • Физическа култура
  15.30 - 16.00

Четвъртък

 • БЕЛ
  10.00 - 10.30
 • Математика
  10.30 - 11.00
 • Изобразително изкуство
  11.00 - 11.30
 • Следобеден сън
  13.00 - 15.00
 • Конструиране и технологии
  15.30 - 16.00

Петък

 • БЕЛ
  10.00 - 10.30
 • Околен свят
  10.30 - 11.00
 • Следобеден сън
  13.00 - 15.00
 • Физическа култура
  15.30 - 16.00
No events available!
 • Организацията е мобилна и варираща в зависимост от сезона, конкретните теми и необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата.
 • Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри или заместването им с други, статични дейности.

Мото: „С коръбът на мечтите,към нови хоризонти – до чудни светове!”

Нашето лого:

Уважаеми родители,

Добре дошли в група „Мечтатели“!

За Вашите деца и наши малки възпитаници започва приключението, наречено „Детска градина“.

Ние: г-жа Севдалина Копривчина, г-жа Цветанка Димитрова и помощник възпитателя  Катя Трайкова с радост поемаме отговорностите и задълженията на педагози и възпитатели.

В група „Мечтатели“ се отглеждат, възпитават и обучават общо 27 малчугани.

В детската градина учим децата на социални и емоционални умения, културно- хигиенни навици чрез включването им в различни забавни дейности.

Целта ни е да възпитаваме у децата вкус към доброто, красивото и стойностното в живота.

Нашето водещо начало е: “Няма нищо по-важно от детето.“

Това, което правим всеки ден е от значение за децата.

Така изглежда успехът за нашия екип.

Обучението се извършва по програма, която може да разгледате в сайта на Министерство на образованието и науката.

Използваме програмната система „Аз съм  в детската градина“ ІІІгрупа  на издателство „Изкуства“.

Ценим и се съобразяваме с потенциала, уникалността и индивидуалните усилия на всяко дете!

Правилата и организацията са не само необходими за провеждането на заниманията, а дават на децата чувство за безопасност, сигурност и стойност като равнопоставени членове на групата си. Oтделяме достатъчно време за игри, спорт, смях и забавления.

Към Вас родители!

Обграждайте своите деца с любов и внимание. Пожелаваме Ви сила и търпение, а на децата – здраве и постоянство.