Група „Слънчице“

Относно Група "Слънчице"

Възраст: 4-5 Години
Активности: Български език, околен свят, математика,изобразително изкуство, музика и физическа култура.
Прием: 26
Допълнителни курсове: Всички дейности , предлагани за ДГ № 120.
Персонал: Вася Маринова, Майя Стефанова; Помощник-възпитател Гергана Боева
little-girl.png

ОСОБЕНОСТИ

Множество изследвания доказват, че децата, които посещават качествени детски заведения са по-склонни да се образоват добре и да се самоусъвършенстват повече като възрастни. Изследователите смятат, че детската градина учи умения като търпение и постоянство и че ранното изучаването на тези умения допринася за по-късно успех като възрастен.

Time Split

Забавление
Учене
Игри
Креативност

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
10.00
Математика
10.00
10.30
БЕЛ
10.00
10.30
Околен свят
10.00
10.30
БЕЛ
10.00
10.30
Физическа култура
10.00
10.30
10.30
Околен свят
10.30
11.00
Изобразително изкуство
10.30
11.00
Математика
10.30
11.00
Изобразително изкуство
10.30
11.00
Конструиране и технологии
10.30
11.00
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
Музика
15.30
16.00
Физическа култура
15.30
16.00
Музика
15.30
16.00
Физическа култура
15.30
16.00

Понеделник

 • Математика
  10.00 - 10.30
 • Околен свят
  10.30 - 11.00
 • Следобеден сън
  13.00 - 15.00
 • Музика
  15.30 - 16.00

Вторник

 • БЕЛ
  10.00 - 10.30
 • Изобразително изкуство
  10.30 - 11.00
 • Следобеден сън
  13.00 - 15.00
 • Физическа култура
  15.30 - 16.00

Сряда

 • Околен свят
  10.00 - 10.30
 • Математика
  10.30 - 11.00
 • Следобеден сън
  13.00 - 15.00
 • Музика
  15.30 - 16.00

Четвъртък

 • БЕЛ
  10.00 - 10.30
 • Изобразително изкуство
  10.30 - 11.00
 • Следобеден сън
  13.00 - 15.00
 • Физическа култура
  15.30 - 16.00

Петък

 • Физическа култура
  10.00 - 10.30
 • Конструиране и технологии
  10.30 - 11.00
 • Следобеден сън
  13.00 - 15.00
No events available!
 • Организацията е мобилна и варираща в зависимост от сезона, конкретните теми и необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата.
 • Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри или заместването им с други, статични дейности.