Група „Усмивка“

Относно Група "Усмивка"

Възраст: 6-7 Години
Активности: Български език, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии, физическа култура.
Прием: 28
Допълнителни курсове: Всички, предлагани за ДГ № 120
Персонал: Сашка Владимирова, Елена Вълкова ; Помощник- възпитател-Юлия Митова
little-girl.png

ОСОБЕНОСТИ

ПГ е свързващо звено между детската градина и началното училище, осигурявайки плавен преход и адекватна адаптация към него.

В ПГ образователното съдържание акцентира върху социалната, познавателната и специална готовност на децата за училище.

В приятна и уютна атмосфера учителите развиваме техните творчески таланти, разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете и гарантираме правото му свободно да изразява своето мнение.

Детска градина въвежда малки деца в училищната среда. Тя ги учи да седят и да слушат, да уважават учителите, и да си сътрудничат с другите деца. Тези умения помагат на малчуганите да се адаптират по-бързо към началното училище. Децата, ходили на детска градина, започват да се чувстват комфортно в класната стая много бързо, така те се аклиматизират към училищната среда и са готови да се съсредоточат върху ученето.

Time Split

Забавление
Учене
Игри
Креативност

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
10.00
Околен свят
СС
10.00
10.30
БЕЛ
10.00
10.30
БЕЛ
10.00
10.30
10.30
Околен свят
ПС
10.30
11.00
11.00
БЕЛ
11.00
11.30
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
Музика
15.30
16.00
Околен свят
СС
15.30
16.00
Околен свят
ПС
15.30
16.00
БЕЛ
15.30
16.00
16.00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

No events available!
  • Организацията е мобилна и варираща в зависимост от сезона, конкретните теми и необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата.
  • Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри или заместването им с други, статични дейности.