Всички Групи

Група „Светулки“
Възраст: 4-5 Години
Активности: Български език, математика, околен свят, изобразително изкуство,музика, конструиране и технологии, физическа култура.
Прием: 21
Допълнителни курсове: Всички дейности, които се предлагат за ДГ № 120.
Персонал: Елена Кирилова , Деница Тодорова; Помощник-възпитател - Кунка Боева
Група „Звездичка“
Възраст: 4-5 Години
Активности: Български език, математика, околен свят, изобразително изкуство,музика, конструиране и технологии, физическа култура.
Прием: 21
Допълнителни курсове: Всички дейности, които се предлагат за ДГ № 120.
Персонал: Елена Кирилова , Деница Тодорова; Помощник-възпитател - Кунка Боева
Група „Мики Маус“
Възраст: 3-4 Години
Активности: Български език, околен свят, математика, изобразително изкуство, музика и физическа култура.
Прием: 27
Допълнителни курсове: Всички, които се предлагат в ДГ № 120.
Персонал: Елена Тошкова, Донка Маринова; Помощник- възпитател – Бойка Борисова
Група „Усмивка“
Възраст: 6-7 Години
Активности: Български език, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии, физическа култура.
Прием: 28
Допълнителни курсове: Всички, предлагани за ДГ № 120
Персонал: Сашка Владимирова , Боряна Колева; Помощник- възпитател- Йорданка Асенова
Група „Мечтатели“
Възраст: 5-6 Години
Активности: Български език, околен свят, математика, изобразително изкуство, музика и физическа култура.
Прием: 27
Допълнителни курсове: Всички дейности, които се предлагат за ДГ № 120
Персонал: Севдалина Копривчина , Цветанка Димитрова; Помощник – възпитател Катя Трайкова
Група „Слънчице“
Възраст: 4-5 Години
Активности: Български език, околен свят, математика,изобразително изкуство, музика и физическа култура.
Прием: 24
Допълнителни курсове: Всички дейности , предлагани за ДГ № 120.
Персонал: Вася Маринова, Майя Стефанова; Помощник-възпитател Юлия Велинова