Всички Групи

Ясла ІІ
Възраст: 1-3 Години
Активности: Пеене, Рисуване
Прием: 27
Допълнителни курсове: Не се провеждат в тази възраст.
Персонал: Олга Стефанова, Мариола Борисова; помощник-възпитатели – Цецка и Николина
Ясла І
Възраст: 1-3 Години
Активности: Пеене, Рисуване
Прием: 27
Допълнителни курсове: Не се провеждат в тази възраст.
Персонал: Стефка Бонева, Йорданка Шапратилска; помощник-възпитатели - Веселина и Илка