Автор: odz_120_aDmIn_

Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД-2021г. 1.ДОД-пи с топка 2.ДОД-йога 3.ДОД-танци АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ Протокол комисия конкурс ДОД /английски език/. Заповед избор ДОД. Обява за конкурс по документи за допълнителни […]